Xử lý doanh nghiệp xuấ t hóa đơn có thuê nhưng hưởng thuế gtgt 0%

Xử lý trường hợp DN bán hàng đã giao hàng xuất hoá đơn với giá bán có thuế, nhưng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất GTGT 0%

Trường hợp DN bán hàng cho DN chế xuất: đã giao hàng, xuất hoá đơn với giá bán có thuế, tuy nhiên lại đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất GTGT 0% thì phải xử lý như thế nào với hoá đơn này?

Trả lời:

Kể từ ngày 01/01/2004, trường hợp DN đã xuất hoá đơn, dịch vụ cho DN chế xuất với giá bán đã có thuế, nếu đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC thì có thể thu hồi lại hoá đơn cũ, lập biên bản điều chỉnh, phát hành hoá đơn mới với mức thuế suất 0%. Theo công văn số 3960/TCT-ĐTNN (29/11/2004) của Tổng cục thuế hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế GTGT đối với các hoá đơn xuất bán cho các DN chế xuất thì với số thuế đầu ra từ các hoá đơn này, nếu đã kê khai, DN có thể kê khai điều chỉnh giảm trong kỳ kê khai thuế kế tiếp.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments