Ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty cổ phần hiện đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nay chia tách thành 2 công ty độc lập thì 2 công ty này có còn tiếp tục được ưu đãi thuế nữa không?

Trả lời:

Tại Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC (01/9/2004) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “1.4-Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng uu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế có sự chia tách thành hai công ty độc lập (thay đổi hình thức DN) thì cả hai công ty được tách ra tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments