Trách nhiệm xã hội-vũ khí cạnh tranh mới của doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc nâng cao sức cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm và coi trách nhiệm xã hội là một vũ khí cạnh tranh mới. Dẫn chứng về một câu chuyện cách đây gần 20… Continue reading Trách nhiệm xã hội-vũ khí cạnh tranh mới của doanh nghiệp

Cho mượn nguyên liệu sản xuất có phải kê khai nộp thuế

Trường hợp 2 công ty A và B trong cùng 1 tổng công ty có giao dịch cho mượn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, thì khi xuất nguyên liệu cho mượn, bên cho mượn nguyên liệu có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế không? Trả lời:… Continue reading Cho mượn nguyên liệu sản xuất có phải kê khai nộp thuế