Cho mượn nguyên liệu sản xuất có phải kê khai nộp thuế

Trường hợp 2 công ty A và B trong cùng 1 tổng công ty có giao dịch cho mượn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, thì khi xuất nguyên liệu cho mượn, bên cho mượn nguyên liệu có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế không? Trả lời:… Continue reading Cho mượn nguyên liệu sản xuất có phải kê khai nộp thuế