Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

I.  Đối tương thực hiện Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) trong hợp đồng BCC có Văn phòng điều hành. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông… Continue reading Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến… Continue reading Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1.  Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2.  Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương… Continue reading Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau: 1.  Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; 2.  Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy… Continue reading Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

I.  Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: 1)… Continue reading Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

I. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31… Continue reading Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các… Continue reading Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong… Continue reading Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

I. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau: a. Có nhà đầu tư nước ngoài… Continue reading Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

I. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật Đầu tư,… Continue reading Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ