Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động


Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp và người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm quyền và lợi ích của người lao động thì trình tự, thủ tục khiếu nại của người lao động trong công ty phải tiến hành như thế nào để không vi phạm pháp luật?

Trả lời:

Người lao động gửi đơn thư khiếu nại theo trình tự như sau:

  • Gửi cho hội đồng hòa giải cơ sở (được thành lập tại doanh nghiệp đã có công đoàn với số lượng thành viên ngang nhau giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện công đoàn cơ sở). Nếu quá thời hạn 07 ngày kể từ ngày gửi đơn mà hội đồng hòa giải cơ sở không giải quyết thì người lao động có quyền gửi đơn thư khiếu nại lên công đoàn cấp cao hơn hoặc phòng quản lý lao động để được hướng dẫn giải quyết.
  • Nếu công ty chưa có tổ chức công đoàn thì người lao động có quyền gửi đơn khiếu nại lên công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố, hoặc phòng quản lý lao động để được hướng dẫn giải quyết.
  • Đối với khiếu nại của tập thể lao động thì cũng theo trình tự như trên. Nếu phòng quản lý lao động tiến hành hoà giải không thành thì tập thể lao động có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động tỉnh/thành phố giải quyết .
  • Nếu tập thể lao động không đồng ý cách giải quyết của hội đồng trọng tài lao động thành phố thì có quyền yêu cầu toà án nhân dân giải quyết hoặc đình công.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments