Trả lương thời gian ngừng việc

Hỏi: Vì lý do khách quan mà doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất thì pháp luật qui định chủ doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc này ra sao?

Trả lời:

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 62 Bộ Luật Lao động và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ đối với trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì trong thời gian ngừng việc người lao động được trả đủ lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian; nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng, thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định (đối với công ty Nhà nước không thấp hơn mức lương tối thiểu chung hiện nay là 540.000 đ/tháng).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments