Tiền lương trên hợp đồng và thực nhận

Người lao động làm việc tại Công ty với mức lương trên hợp đồng là 2 triệu đồng/tháng, nhưng lương thực lĩnh là 4,5 triệu đồng/tháng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng căn cứ trên mức lương thực lĩnh này. Trường hợp người lao động xin thôi việc thì khoản trợ cấp được căn cứ theo mức lương nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì cơ sở để tính tiền lương hưu hàng tháng; mức trợ cấp một lần; mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường (không nặng nhọc, độc hại) khi họ nghỉ việc là mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động hiện nay là 4,5 triệu đồng/tháng và nếu mức lương này không thay đổi cho đến khi người lao động nghỉ việc, thì các mức trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người đó khi nghỉ việc sẽ được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là 4,5 triệu đồng/tháng.

Trường hợp trong thời gian làm việc tại công ty này, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thay đổi một hoặc nhiều lần, thì các mức trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người đó khi nghỉ việc sẽ được tính trên mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là 4,5 triệu/tháng và các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi sau đó.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments