Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì?

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì?

Trả lời:

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung sau:

  1. Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình.
  2. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam .
  3. Tác hại của bạo lực gia đình.
  4. Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình.
  5. Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hoá.
  6. Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments