Thoả ước tập thể bị vô hiệu hoá


Những trường hợp thỏa ước tập thể bị vô hiệu và cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 48, thì thỏa ước vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản của thỏa ước trái với quy định của pháp luật.

Thỏa ước vô hiệu toàn bộ khi có một trong ba trường hợp:

  • Toàn bộ nội dung thỏa ước trái luật
  • Người ký kết không đúng thẩm quyền.
  • Không tiến hành theo đúng trình tự ký kết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 và Điều 166 thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, toà án nhân dân là các cơ quan có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước tập thể vô hiệu.

Khi thỏa ước bị tuyên bố vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ, thì quyền và nghĩa vụ lợi ích của các bên quan hệ lao động được giải quyết theo quy định của Chính phủ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments