Sử dụng chứng từ thu phí

Đại diện thường trú của một tổ chức tài chính quốc tế có triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thì đối với khoản phí thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng hiệp định ký kết với chính phủ Việt Nam nếu dùng hóa đơn giá trị gia tăng có đúng không?

Trả lời:

Tại Điểm 1.6 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn hướng dẫn:

“Đối tượng sử dụng hoá đơn:

a – Đối với hoá đơn giá trị gia tăng gồm:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  • Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán đúng giá hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Đại diện thường trú là đối tượng miễn trừ ngoại giao nên không thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng. Do đó, đối với các khoản phí mà Đại diện thường trú thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổ chức tài chính quốc tế về việc thành lập cơ quan thường trú tại Việt Nam, Đại diện thường trú sử dụng chứng từ thu tiền, trên chứng từ ghi rõ nội dung thu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments