Quyền của công đoàn cơ sở

Quyền của công đoàn cơ sở

 1. Quyền đại diện cho tập thể lao động để thương lượng và kí kết thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, lưu giữ bản thoả ước lao động tập thể đã kí kết, đề nghị sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể, hoặc thương lượng kí mới khi thoả ước lao động tập thể hết hạn. Yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật, khi thoả ước lao động tập thể không được thực hiện hoặc bị vi phạm.
 2. Đại diện tham gia xử lý kỉ luật lao động đối với người lao động và quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 3. Tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tập thể.
 4. Quyền quyết định đình công theo quy định của pháp luật.
 5. Quyền thoả thuận nhất trí. Quyền này được quy định cụ thể trong Luật Lao động như sau:
 • Được thoả thuận trước khi người sử dụng lao động khấu trừ lương của người lao động
 • Được thoả thuận về thời gian làm việc của cán bộ công đoàn bán chuyên trách và sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Người sử dụng lao động phải trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động.
 • Thoả thuận nhất trí trong hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở.
 1. Quyền được tham khảo ý kiến

Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở trước khi công bố quyết định:

 • Lịch nghỉ hàng năm
 • Ban hành nội quy lao động
 • Tạm đình chỉ công việc của người lao động, khi vụ việc có tình tiết phức tạp
 1. Quyền kiểm tra, giám sát thi hành pháp Luật Lao động ở cơ sở

Như vậy Bộ Luật Lao động ra đời đã đánh dấu một bước phát triển mới về quan hệ lao động và quyền công đoàn Việt Nam. Nó tạo ra những cơ sở pháp lý để làm lành mạnh hoá quan hệ lao động và để công đoàn hoạt động, góp phần nâng cao vị thế công đoàn. Tuy nhiên để Luật Lao động đi vào cuộc sống đòi hỏi tổ chức công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Viện Công nhân và Công đoàn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments