Quy định về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình được quy định ra sao?

Trả lời:
Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. (Có thể tìm hiểu chi tiết trong Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments