Auto365 My Dinh – Hanoi

Auto365 My Dinh – #1 Auto shop in Hanoi is a branch of auto365 which is a supplier of genuine accessories, toys and spare parts for cars such as: Led ball, laser ball, insulation film, screen. android screen, car 360 camera, audio system upgrade, dash cam, tire pressure sensor ..etc

Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước bằng 58 chỉ số

Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á thay mặt các nhà tài trợ quốc tế tài trợ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên nước, giảm đói nghèo và phát triển quốc… Continue reading Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước bằng 58 chỉ số

Khoá học: Marketing ứng dụng – Cơ hội để chiến thắng

Được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA), trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) giới thiệu khoá học: Marketing ứng dụng – Cơ hội để chiến thắng. Kết quả của khoá học: Học viên sẽ nắm bắt được cách giải quyết các vấn đề… Continue reading Khoá học: Marketing ứng dụng – Cơ hội để chiến thắng