Điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Tin đưa ngày: 21/02/2008 Người lao động tự do, nay muốn tham gia bảo hiểm y tế thì phải có những điều kiện gì ? Sau khi tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng những quyền lợi gì ? Trả lời: Nếu người lao động tự do không thuộc diện tham gia bảo… Continue reading Điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Thực hiện BHXH tự nguyện

Hỏi:Người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì được tính chế độ hưu trí như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31-1-2008 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Luật BHXH về BHXH tự nguyện, NLĐ làm việc theo… Continue reading Thực hiện BHXH tự nguyện

Tiền lương trên hợp đồng và thực nhận

Người lao động làm việc tại Công ty với mức lương trên hợp đồng là 2 triệu đồng/tháng, nhưng lương thực lĩnh là 4,5 triệu đồng/tháng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng căn cứ trên mức lương thực lĩnh này. Trường hợp người lao động xin thôi việc thì khoản trợ… Continue reading Tiền lương trên hợp đồng và thực nhận

Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ của lao động nữ sau thai sản có sức khoẻ yếu

Lao động nữ sau thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ không? Trả lời: Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP quy định : Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy… Continue reading Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ của lao động nữ sau thai sản có sức khoẻ yếu

Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động?

Hỏi: Nhân viên trên đường từ nhà đến cơ quan làm việc bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc một thời gian để điều trị thì có thể coi là tai nạn LĐ hay không? Trách nhiệm của cơ quan trong trường hợp này như thế nào?” Căn cứ công văn số 267/LĐTBXH-BHXH ngày… Continue reading Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động?

Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động

Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp và người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm quyền và lợi ích của người lao động thì trình tự, thủ tục khiếu nại của người lao động trong công ty phải tiến hành như thế nào để không vi phạm pháp luật? Trả lời:… Continue reading Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động

đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Xin cho biết nội dung đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định ở văn bản nào Trả lời: Việc đăng ký nội qui lao động được qui định tại Điều 82 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định số 41/CP… Continue reading đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ?

Hỏi: Người lao động được công ty (có vốn đầu tư nước ngoài) điều chuyển sang làm công việc mới (văn phòng). Nhưng tại vị trí này công ty không tính tiền làm thêm giờ mà chỉ cho người lao động nghỉ bù. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng không? Người lao… Continue reading Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ?