Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

Hỏi: Thời gian làm việc làm cơ sở tính trợ cấp thôi việc được tính như thế nào? Trả lời: Theo quy định về pháp luật lao động, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi có quyết định tuyển dụng đến… Continue reading Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

Cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Xin cho biết căn cứ tính trợ cấp thôi việc và căn cứ tính thời gian làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để được hưởng trợ cấp mất việc? Trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương, thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là… Continue reading Cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí Tin đưa ngày: 12/08/2008 Tính thời điểm hưởng chế độ hưu trí của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu như sau: Căn cứ Bộ luật Lao động, người lao động (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức) được hưởng chế độ hưu trí khi… Continue reading Thời điểm hưởng chế độ hưu trí