Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ?


Hỏi: Người lao động được công ty (có vốn đầu tư nước ngoài) điều chuyển sang làm công việc mới (văn phòng). Nhưng tại vị trí này công ty không tính tiền làm thêm giờ mà chỉ cho người lao động nghỉ bù. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng không? Người lao động có được chi trả tiền làm thêm ngoài giờ không

Trả lời:

Đối với việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ, thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  • Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.
  • Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại điều 72 của Bộ Luật Lao động.
  • Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động).

Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, nếu công ty đã bố trí cho người lao động nghỉ bù những giờ làm thêm thì công ty phải chi trả thêm phần chênh lệch như đã nêu ở trên.

CDIVIetnam

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments