Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

Luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 gồm 6 Chương và 46 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm

File đính kèm:
Download Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments