Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 gồm 5 Chương và 60 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm

File đính kèm:
Download Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments