Làm giám đốc có được mua bảo hiểm xã hội?

Người tham gia góp cổ phần trong một công ty cổ phần và đồng thời tham gia lao động tại công ty đó với chức danh giám đốc; Công ty đã làm thủ tục mua bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm Y tế cho CBCNV tại BHXH quận I, TP.HCM thì được trả lời chỉ những CBCNV đơn thuần “làm công ăn lương” mới được mua , còn trường hợp của giám đốc được xem là “chủ sử dụng” nên không được mua hai loại bảo hiểm nêu trên. Trả lời như vậy đúng hay sai?

Trả lời:
Theo nguyên tắc, có quan hệ tiền lương (theo hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên) là thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (hiện nay chưa có BHXH tự nguyện). Trường hợp của giám đốc ở đây, cần phân biệt một trong hai trường hợp:

  • Nếu giám đốc làm giám đốc do hội đồng quản trị phân công, được trả công để điều hành doanh nghiệp (bằng văn bản) thì được tham gia BHXH (cả bảo hiểm y tế) với tư cách là người làm công ăn lương. Tương tự như vậy, nếu làm giám đốc của một doanh nghiệp do được người chủ thuê làm cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.
  • Nếu làm giám đốc để quản lý và điều hành tài sản của mình, hưởng lợi nhuận từ kinh doanh của doanh nghiệp (không có thù lao cho việc làm giám đốc) thì không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments