Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước bằng 58 chỉ số

Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á thay mặt các nhà tài trợ quốc tế tài trợ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên nước, giảm đói nghèo và phát triển quốc gia, dự án đã tiến hành đánh giá các hoạt động và hiện trạng ngành nước; đưa ra các chính sách, pháp luật và khung thể chế trong quản lý tài nguyên nước hướng tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quan hệ giữa quản lý tài nguyên nước với các mục tiêu chính sách quốc gia.

Các chuyên gia đã đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới, tiến hành tổng hợp các dữ liệu quan trắc lưu vực sông, các dữ liệu về khai thác sử dụng nước, mối quan hệ giữa xã hội, cộng đồng dân cư với lưu vực sông… xây dựng nên bộ chỉ số (58 chỉ số) như một công cụ tiếp cận và quản lý ngành nước.

Dự án đã sử dụng bộ chỉ số trên để đánh giá 16 lưu vực sông chính của nước ta. Từ đó xác định tài nguyên nước ở 4 lưu vực sông là sông Mã, sông Hương, sông Ba, sông Đồng Nai và nhóm sông Đông Nam Bộ đang bị khai thác ở “mức căng thẳng cao” trong mùa khô; tình trạng cũng đáng báo động ở sông Hương, sông Kôn, sông Ba. Qua đó, các nhà quản lý nhận ra rằng đối với các lưu vực sông này cần thực hiện nay các biện pháp phân bố, chia sẻ, sử dụng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Tương tự như vậy, việc dự báo sông Đồng Nai, sông Mã sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng nước vì nhu cầu sử dụng nước quá khả năng của nguồn sẽ giúp các nhà quản lý nhanh chóng xem xét quy hoạch phân bố nguồn nước, rà soát lại kế hoạch phát triển các ngành kinh tế… Theo các chuyên gia, khi chưa có bộ chỉ số này, không ai nghĩ sông Mã lại ở trong tình trạng báo động về khai thác nước.

Bộ chỉ số còn giúp các cơ quan chức năng đánh giá “thực tế” hơn về chất lượng nước. Theo đó, sông Đồng Nai không chỉ bị liệt vào danh sách các sông thiếu nước mà còn có chất lượng nước thấp và môi trường suy thoái. Sông Trà Khúc cũng trong tình trạng tương tự. Vì vậy, cả 2 con sông này đều cần được ưu tiên bảo vệ nguồn nước và môi trường.

“Bức tranh” sử dụng nước trong của các ngành kinh tế cũng được khắc họa đầy đủ: nước sử dụng để tưới cây chiếm tỷ lệ cao nhất (82% tổng nhu cầu về nước), tiếp đến là dùng trong nuôi trông thủy sản (11%), sản xuất công nghiệp (5%) và nước sinh hoạt (3%). Tuy nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất nhưng giá trị kinh tế của 1m3 nước lại thấp nhất. Ngành công nghiệp sử dụng ít nước lại tác động lớn đến chất lượng nước, chế độ dòng chảy.

Trước khi có bộ chỉ số này, các nhà quản lý vẫn chưa xác định được hết mức độ nghiêm trọng của hoạt động khai thác nước trên các lưu vực sông để đưa ra các dự báo, kế hoạch dài hơi. Thông qua 58 chỉ số đánh giá 16 lưu vực sông, các nhà quản lý đã đưa ra những nhận định khách quan mang tính chất định lượng, từ đó đưa ra những kiến nghị phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông; các giải pháp khắc phục hiện trạng về nước trên tất cả các lĩnh vực tài nguyên, xã hội, kinh tế và môi trường, giúp các nhà quản lý đưa ra những giải pháp phù hợp, chọn ra các lưu vực sông cần ưu tiên.

Có thể nói, bộ chỉ số đã vẽ ra một bức tranh tổng hợp hợp về ngành nước. Vừa qua, Bộ TN&MT; đã trình Bản báo cáo bộ chỉ số này và một số vấn đề về lưu vực sông lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có bộ chỉ số tương đối đầy đủ, đồng đều về ngành nước.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments