Cho mượn nguyên liệu sản xuất có phải kê khai nộp thuế


Trường hợp 2 công ty A và B trong cùng 1 tổng công ty có giao dịch cho mượn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, thì khi xuất nguyên liệu cho mượn, bên cho mượn nguyên liệu có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế không?

Trả lời:

Điều 5.18.b2 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2008) của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn, chứng từ đối với tài sản điều chuyển như sau: “Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo qui định”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty A và công ty B có giao dịch cho mượn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, khi xuất nguyên liệu cho mượn, bên cho mượn phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế theo qui định.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments