Chế độ trợ cấp ốm đau


Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), khi ốm đau được tính chế độ như thế nào?

Trả lời:

Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLÐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NÐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ, thì có hai cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho các trường hợp mắc các bệnh thông thường và trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Cụ thể như sau:

1- Mức hưởng chế độ ốm đau theo thời gian quy định tại Ðiều 9 và Ðiều 10 Nghị định số 152/2006/NÐ-CP = (Tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/26 ngày) x 75(%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2- Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày = (Tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/26 ngày) x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Trong đó:

  • Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau:
  • Bằng 75% với thời gian tối đa là 180 ngày trong một năm;
  • Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
  • Bằng 55% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
  • Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.
  • Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
  • Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị mà khi tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments