Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ của lao động nữ sau thai sản có sức khoẻ yếu


Lao động nữ sau thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ không?

Trả lời:

Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP quy định :

 1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
 2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:
  a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;
  b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
  c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.
 3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:
  a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;
  b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments