Nội dung chủ yếu của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ trong quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng. Luật thuế Giá trị gia tăng được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 03/6/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Luật này có 4 chương,… Continue reading Nội dung chủ yếu của Luật Thuế giá trị gia tăng

Chuyển quyền sử dụng đất trong gia đình

Những người trong cùng một gia đình khi chuyển quyền sử dụng đất cho nhau thì có phải chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất không? Trả lời: Theo Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất (đã được sửa đổi, bổ sung), việc chuyển quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ… Continue reading Chuyển quyền sử dụng đất trong gia đình

Xử lý doanh nghiệp xuấ t hóa đơn có thuê nhưng hưởng thuế gtgt 0%

Xử lý trường hợp DN bán hàng đã giao hàng xuất hoá đơn với giá bán có thuế, nhưng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất GTGT 0% Trường hợp DN bán hàng cho DN chế xuất: đã giao hàng, xuất hoá đơn với giá bán có thuế, tuy nhiên lại đủ điều kiện… Continue reading Xử lý doanh nghiệp xuấ t hóa đơn có thuê nhưng hưởng thuế gtgt 0%

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài có phải đóng thuế không?

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài có phải đóng thuế không? Quy định ở văn bản nào? Trả lời: Ngày 31 tháng 3 năm 2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư (số 26/2004/TT-BTC) hướng dẫn thực hiện qui định về Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc hoàn thuế lợi tức… Continue reading Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài có phải đóng thuế không?

Thời điểm bắt đầu ưu đãi thuế của công ty thành lập và thuộc diện được hưởng ưu đãi

Xin hướng dẫn về thời điểm bắt đầu tính thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế cho trường hợp của công ty thành lập và thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ- CP. Trả lời: Tại Điều 47 Nghị định… Continue reading Thời điểm bắt đầu ưu đãi thuế của công ty thành lập và thuộc diện được hưởng ưu đãi

Ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty cổ phần hiện đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nay chia tách thành 2 công ty độc lập thì 2 công ty này có còn tiếp tục được ưu đãi thuế nữa không? Trả lời: Tại Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC (01/9/2004) của… Continue reading Ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định đại diện các bên ký thoả ước tập thể lao động

Đại diện các bên ký thỏa ước được quy định như thế nào? Trả lời: Đại diện thương lượng thỏa ước tập thể của hai bên gồm: a- Bên tập thể lao động là Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời; b- Bên người sử dụng lao… Continue reading Quy định đại diện các bên ký thoả ước tập thể lao động