Quy định về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình được quy định ra sao? Trả lời: Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được… Continue reading Quy định về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Trả lời: Việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây: Kịp thời, chủ động, kiên trì. Phù hợp với chủ… Continue reading Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Trả lời: Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu. Chi… Continue reading Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Hỏi đáp luật phòng chống bạo lực trong gia đình: Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định ra sao? Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định ra sao? Trả… Continue reading Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì?

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì? Trả lời: Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung sau: Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa… Continue reading Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì?

Luật bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới, số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 gồm 6 Chương và 44 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm File đính kèm: Download Luật bình đẳng giới

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 gồm 5 Chương và 60 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm File đính kèm: Download Luật bảo vệ… Continue reading Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

Luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 gồm 6 Chương và 46 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm File đính kèm: Download Luật… Continue reading Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

Có được xóa tên trong hộ khẩu sau ly hôn?

Khi kết hôn, người vợ nhập hộ khẩu về gia đình nhà chồng. Sau khi nhận bản án ly hôn, người vợ chuyển về nhà cha mẹ đẻ sống. Người chồng có đến công an xã nơi gia đình mình đăng ký hộ khẩu yêu cầu xóa tên người vợ trong hộ khẩu nhưng công… Continue reading Có được xóa tên trong hộ khẩu sau ly hôn?