Ai được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe?

Hỏi: Những ai được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe? Để được hưởng chế độ này thì người lao động cần phải có những điều kiện gì? Mức tiền là bao nhiêu cho một người? Theo quy định tại Điều 26, Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị… Continue reading Ai được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe?

Chế độ trợ cấp ốm đau

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), khi ốm đau được tính chế độ như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLÐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NÐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính… Continue reading Chế độ trợ cấp ốm đau

Làm giám đốc có được mua bảo hiểm xã hội?

Người tham gia góp cổ phần trong một công ty cổ phần và đồng thời tham gia lao động tại công ty đó với chức danh giám đốc; Công ty đã làm thủ tục mua bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm Y tế cho CBCNV tại BHXH quận I, TP.HCM thì được trả… Continue reading Làm giám đốc có được mua bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xin cho biết những quy định cụ thể và thời điểm áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện? Trả lời: Theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện, người… Continue reading Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Tin đưa ngày: 21/02/2008 Người lao động tự do, nay muốn tham gia bảo hiểm y tế thì phải có những điều kiện gì ? Sau khi tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng những quyền lợi gì ? Trả lời: Nếu người lao động tự do không thuộc diện tham gia bảo… Continue reading Điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Thực hiện BHXH tự nguyện

Hỏi:Người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì được tính chế độ hưu trí như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31-1-2008 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Luật BHXH về BHXH tự nguyện, NLĐ làm việc theo… Continue reading Thực hiện BHXH tự nguyện

Tiền lương trên hợp đồng và thực nhận

Người lao động làm việc tại Công ty với mức lương trên hợp đồng là 2 triệu đồng/tháng, nhưng lương thực lĩnh là 4,5 triệu đồng/tháng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng căn cứ trên mức lương thực lĩnh này. Trường hợp người lao động xin thôi việc thì khoản trợ… Continue reading Tiền lương trên hợp đồng và thực nhận

Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ của lao động nữ sau thai sản có sức khoẻ yếu

Lao động nữ sau thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ không? Trả lời: Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP quy định : Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy… Continue reading Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ của lao động nữ sau thai sản có sức khoẻ yếu