Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Sau đây là toàn văn Nghị định 44/2003/NĐ-CP ra ngày 9/5/2003 do Thủ tướng Chính phủ ký quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động CHÍNH PHỦ Số: 44/2003/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ngày 09 Tháng 05… Continue reading Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động?

Hỏi: Nhân viên trên đường từ nhà đến cơ quan làm việc bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc một thời gian để điều trị thì có thể coi là tai nạn LĐ hay không? Trách nhiệm của cơ quan trong trường hợp này như thế nào?” Căn cứ công văn số 267/LĐTBXH-BHXH ngày… Continue reading Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động?

Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động

Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp và người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm quyền và lợi ích của người lao động thì trình tự, thủ tục khiếu nại của người lao động trong công ty phải tiến hành như thế nào để không vi phạm pháp luật? Trả lời:… Continue reading Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động

đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Xin cho biết nội dung đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định ở văn bản nào Trả lời: Việc đăng ký nội qui lao động được qui định tại Điều 82 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định số 41/CP… Continue reading đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ?

Hỏi: Người lao động được công ty (có vốn đầu tư nước ngoài) điều chuyển sang làm công việc mới (văn phòng). Nhưng tại vị trí này công ty không tính tiền làm thêm giờ mà chỉ cho người lao động nghỉ bù. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng không? Người lao… Continue reading Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ?

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

Hỏi: Thời gian làm việc làm cơ sở tính trợ cấp thôi việc được tính như thế nào? Trả lời: Theo quy định về pháp luật lao động, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi có quyết định tuyển dụng đến… Continue reading Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

Cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Xin cho biết căn cứ tính trợ cấp thôi việc và căn cứ tính thời gian làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để được hưởng trợ cấp mất việc? Trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương, thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là… Continue reading Cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí Tin đưa ngày: 12/08/2008 Tính thời điểm hưởng chế độ hưu trí của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu như sau: Căn cứ Bộ luật Lao động, người lao động (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức) được hưởng chế độ hưu trí khi… Continue reading Thời điểm hưởng chế độ hưu trí