Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Pháp luật dành cho Người lao động  |  Môi trường trong và ngoài Doanh nghiệp  |  Sức khoẻ, Gia đình & các vấn đề xã hội
MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI DOANH NGHIỆP
PHU CAP DOC HAI
Bài viết được Dinh Trieu Lan đưa lên ngày 17/10/2008 đã được xem 26337 lần

Xin hỏi mức phụ cấp độc hại như thế nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 24/10/08

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ quy định:

Về mức phụ cấp: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 01; 02; 03 và 04 so với mức lương tối thiểu chung. Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng, thì các mức tiền phụ cấp độc hại, nguy hiểm thực hiện từ ngày 1-10-2004 như sau:

các mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm:

+ Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau: Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm. Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép. Làm việc ở môi trường cô phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

+ Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại điểm trên.

+ Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm theo quy định.

+ Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiếm theo quy định.

Cách tính trả phụ cấp: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở đi thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phu cap doc hai(boi duong tai cho) - Nguyen Duy Nguyen - 29/09/2010 - thaonguyen_kttv@yahoo.co.vn
Chung toi lam viec trong moi truong doc hai va duoc huong che do phu cap tai cho la 6 000d/ngay( ap dung thong tu so 7/2005/TT-BNV ngay 5-01-2005 cua Bo noi vu) theo muc luong toi thieu bay gio la 290 000d/thang. Cho den nay da qua may lan thay doi mmuc luong vay ma chung toi van chi duoc huong 6 000d/1ngay lam viec thuc te?? Vay xin hoi hien nay da co VB moi nao thay the thong tu nam 2005 chua? rat mong duoc giai dap!
Tran trong cam on.

Trả lời: Phụ cấp độc hại tính theo lưqowng tối thiểu do chính phủ quy định. Lương tối thiểu theo Nghị định 28/2010/NĐ-CPlà 730.000 đồng. Do đó, phụ cấp của bạn cũng được tính theo mức lương này.
Hỏi về chế đóng bảo hiểm xã hội - Nguyen Van Trang - 20/09/2010 - duc9779@yahoo.com.vn
Tôi là giáo viên còn đang trong diện hợp đồng ở một trường THPT, tôi đã công tác từ tháng 10/2008 .Đến nay tôi chỉ được hưởng 85% lương và tiền đóng BHXH tôi phải tự bỏ tiền để đóng hàng tháng có đúng không? Rất mong ai có hiểu biết về vấn đề trên phúc đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:

Theo điều 92 Luật BHXH thì: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Căn cứ quy định này cơ quan bạn yêu cầu bạn đong 100% BHXh là trái pháp luật
Trợ cấp độc hại - Le Thanh Thuy - 10/09/2010 - nghe.bi@gmail.com
Có một số đơn vị lao động hướng dẫn mức trợ cấp độc hại cho các công nhân làm việc tại mỏ đá không được trả bằng tiền mà phải trả bằng hiện vật. Vậy xin hỏi mức trợ cấp đó được quy định và áp dụng như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời: Theo Nghị định số 06/ND-CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về an toàn vệ sinh lao động thì: Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật, cấm trả tiền thay bồi dưỡng bằng hiện vật
ve che do doc hai - Phan Tuyet Tam - 09/09/2010 - tamphantuyet@yahoo.com.vn
toi lam phu trach tai xuong san xuat bot ngu coc dinh duong. moi truong co nhieu bui va tieng on . Xin duoc hoi co che do doc hai cho anh em cong nhan tai xuong trong truong hop nay khong . neu co thi la bao nhieu. cam on.

Trả lời:

Căn cứ Quyết Số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì công việc như bạn nêu được coi là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và người làm công việc này được hưởng các chế độ ưu đãi trong đó có ưu đãi về lương được gọi là phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Điều 4 trong nghị định 205/2004/ND-CP quy định: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương.

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung

Ve cac khoan giam trum khong phai dong thue thu nhap. - Kieu Trang - 08/09/2010 - trang.pet.jsc@gmail.com
- Trong các khoản phụ cấp thì khoản nào được giảm trừ không phải đóng thuế thu nhập và tối đa là bao nhiêu, đối tượng áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế TNCN; khoản 2 điều 3 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 2.2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN,

3) Các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm:

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút đối với vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

- Phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

4) Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động:

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi.

- Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động.

- Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.

            - Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp.

- Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả.

co duoc tro caop hay ko - nguyenminhphong - 04/09/2010 - nguyenminhphong_le@yahoo.com.vn
toi lam viec tai mot sieu thi voi muc luong co ban chico 2.1 trieu dong tro cap tien an 15nghin mot bua .noi toi lam viec la mot gian hang ban do dong lanh .thoi gian lam viec cua toi la 8 tieng .tay luon trong tinh trang phai so vao vat lanh .kho bai thi chat doanh so cao .bao ho lao dong chi co mot chiec ao khoac va gang tay soi khau trang yte lieu .trong luat nhu vay toi co duoc huong tien tro cap ko . va toi hoi giam doc siau thi noi la ca cong ty ko ai duoc huong

Trả lời:

Theo Thông tư số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Ngày 26 Tháng 12 năm 2000 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề,

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

thì công việc của bạn được xếp vào loại công việc độc hại. Do đó, công ty phải trả trợ cấp độc hại cho bạn.
che do doc hai - cao van dan - 20/08/2010 - @yahoo.com
toi muon biet la ngoui can bo chi huy trong cac duong ham khai thac than co duoc coi la doc hai nguy hiem ko?

Trả lời:

Theo Thông tư số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Ngày 26 Tháng 12 năm 2000 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề,

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

thì công việc của bạn được xếp vào loại công việc độc hại, nguy hiểm
Thư - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - 13/12/2008 - hanhmy1978@gmail.com

Xin hỏi giáo viên được phân công kiêm nhiệm phụ trách phòng bộ môn ở trường THPT có được hưởng phụ cấp độc hại không? Nếu có thì cách chi trả như thế nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 5/1/09

Nếu công việc của bạn thuộc Danh mục công việc độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định thì bạn được hưởng chế độ phụ cấp độc hại./.

ápdụng phụ cấp độc hại - houyengiang - 02/12/2008 - houyengiang@yahoo.com
Mức phụ cấp chia theo 4 mức nhung trong quy định có ghi vượt quá mức tiêu chuẩn ATLĐ thì quy định tiêu chuẩn an toàn lao động thì quy định tại văn bản nào.

Trả lời:

Câu hỏi này bạn hỏi không rõ, nên chúng tôi không thể trả lời bạn được
MỨC TRỢ CẤP ĐỘC HẠI CỤ THỂ LÀ BAO NHIÊU - Lê Văn Luận - 17/11/2008 - leluan77@gmail.com
Tôi làm quản lý vận hành máy ở nhà máy chế biết thủy sản, tôi muốn làm đề nghị độc hại cho công nhân vậ hành máy, nhưng không biết những công việc sau thì được hưởng bao nhiêu tiền 01 ngày làm 8giờ: Vận hành máy nén lạnh áp xuất các bầu chứa 10kg/cm2, thường xuyên tiếp xúc khí ga NH3 amoniac, tiếng ồn động cơ có khi lên trên 100dBA và thợ hàn làm không liên tục bình quân khỏang 3giờ/ngày. Mong diễn đàn giúp tôi xem 2 công việc trên thì thuộc nhóm độc hại nào và được hưởng mức bao nhiêu ngìn đồng 01 ngày, theo quy định nào của nhà nước.
Trân thành cảm ơn diễn đàn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 26/11/08

Căn cứ Quyết Số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì công việc như bạn nêu được coi là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và người làm công việc này được hưởng các chế độ ưu đãi trong đó có ưu đãi về lương được gọi là phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Điều 4 trong nghị định 205/2004/ND-CP quy định: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương.

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung

 
Các bài viết đã đưa
 • Xin hỏi về chế độ trợ cấp cho vợ đang mang bầu khi chồng mất - (25/08/2008)
 • Hoi ve NSDLD chi tra tien khi cho NLD thoi viec khong co ly do - (18/08/2008)
 • xin hoi ve che do thai san - (22/07/2008)
 • Sinh viên có được quyền tham gia góp vốn vào Công ty TNHH không? - (18/10/2007)
 • Lưu ý khi tìm việc ở các trung tâm giới thiệu việc làm !!! - (19/09/2007)
 • Bồi thường hay trợ cấp khi tai nạn lao động? - (10/08/2007)
 • Bồi thường tai nạn lao động như thế nào? - (10/08/2007)
 • Liệu người lao động có thực sự nhận thức vấn đề môi trường? - (19/07/2007)
 • Điều kiện lao động trong bệnh viện - (17/07/2007)
 • GỬI BÀI VIẾT
  Hãy gửi cho chúng tôi các thắc mắc, quan điểm của bạn về các vấn đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

  Họ và tên: 
  Email: 
  Tiêu đề bài viết: 
  Nội dung: 
  Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội có thể biên tập lại bài viết của bạn mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng tải mọi bài viết gửi về.
  Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org