Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Pháp luật dành cho Người lao động  |  Môi trường trong và ngoài Doanh nghiệp  |  Sức khoẻ, Gia đình & các vấn đề xã hội
GỬI BÀI VIẾT
Hãy gửi cho chúng tôi các thắc mắc, quan điểm của bạn về các vấn đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

Họ và tên: 
Email: 
Tiêu đề bài viết: 
Nội dung: 
Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội có thể biên tập lại bài viết của bạn mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng tải mọi bài viết gửi về.
QUẢN TRỊ BỞI NHÀ TÀI TRỢ
Center For Development And Integration Action Aid
DIỄN ĐÀN ĐỘC GIẢ
TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Bài viết được Mai Xuân Tư đưa lên ngày 05/06/2008 đã được xem 19564 lần

Hiện nay trong công ty tôi có một số lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động, theo luật lao động thì Công ty phải trả 0,5 tháng lương/1 năm làm việc, nhưng từ 1/1/2007 luật bảo hiểm có hiệu lực thì đối với lao động chấm dứt hợp đồng thì được thanh toán trợ cấp thôi việc 1,5 tháng lương / 1 năm, vậy cho hỏi Công ty chúng tôi phải thực hiện theo Luật lao động hay Luật BHXH ? nguồn kinh phí thực hiện do BHXH hay Công ty chi trả?
Xin cảm ơn ./.

Trả lời:

Không có gì mâu thuẫn giữa Điều 42 Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiẻm xã hội bởi vì theo Điều 42 người sử dụng lao động phải trợ cấp thôi việc cho người lao động mỗi năm làm việc 0,5 tháng lương. Số tiền nay Công ty bạn phải trả cho người lao động

Còn theo Luật BHXH thì đây là việc BHXH trả cho người lao động khi họ nhận chế độ BHXH một lần. Số tiền này do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả

tro cap thoi viec - le thi hoa - 30/09/2010 - vuvantung@gmail.com
toi ky hop dong voi cong ty TNHH 1 thanh vien vao thang 12 nam 2008, loai hop dong 2 nam 1.den thang 3 nam 2010 toi nghi thai san.tu thang 07 den thang 9 nam 2010 toi nghi khong luong va van dong BHXH, BHYT, BHTN. Den thang 10 nam 2010 toi lam don xin thoi viec, vay so tien tro cap that nghiep ma co quan BHXH tra cho toi la bao nhieu? toi co duoc nhan tien tro cap that nghiep tai co quan toi lam nua hay khong?che do nghi phep nam 2010 toi da nghi 5 ngay,vay 7 ngay con lai toi co duoc nhan luong hay khong?

Trả lời:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 82 Luật BHXH như sau:

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. 

 Như vậy, trợ cấp thất nghiệp của bạn bằng 60% mức lương bình quân  đóng BHXh của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với ba tháng.

Bắt đầu làm việc sau ngày 1.1.2009 có được hưởng trợ cấp thôi việc - Lê Văn Thăng - 07/09/2009 - thanglv0320@yahoo.com

Theo tôi được biết điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc là làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 12 tháng, và thời gian để tính trợ cấp thôi việc là thời gian làm việc trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy giả sử 1 người bắt đầu làm việc ngày 1.1.2009, bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 3.2009 và nghỉ việc từ tháng 3 năm 2010, người này có được hưởng Trợ cấp thôi việc không? Có thể hiểu theo cách này được không: thời gian tính TCTV = 14 tháng làm việc - 12 tháng tham gia BHTN = 2 tháng, làm tròn thành 0.5 năm và được hưởng 0.25 tháng lương?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 09/11/2009

Theo công văn Số 3168/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ thôi việc đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 thì: Sau ngày 01/01/2009, người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.Ngươi flao động làm việc đủ 12 tháng trở lên mới được nhạn trợ cấp thôi việc. Trường hợp bạn hỏi sau khi trừ đi 12 tháng tham gia BHTN, người lao động mới làm việc 2 tháng do đó không đủ điều kiện nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 42 BLLĐ

Quyền lợi gì khi trợ cấp thất nghiệp 2009? - Nguyen Thi Ngọc Mai - 03/09/2009 - nngoc47@yahoo.com

Tôi làm việc tại một công ty từ ngày 22/03/2008 đến ngay 01/08/2009 tôi nghỉ việc, tính ra đã làm được 1 năm 04 tháng 09 ngày. Theo khoản I điều 42 Chương IV của bộ luật lao động là tôi đã đủ số tháng làm việc để được hưởng trợ cấp thôi việc. Nhưng doanh nghiệp trả lời: do tôi không đủ năm để được hưởng trợ cấp thôi việc vì ngày 01/01/2009 đã áp dụng luật BHTN nên thời gian làm việc ở doanh nghiệp của tôi chỉ được có 09 tháng 11 ngày, nghĩa là chưa đủ 1 năm. Ngoài ra, thời gian đóng trợ cấp thất nghiệp tính đến ngày nghỉ việc mới được 08 tháng .Nên trợ cấp thất nghiệp cũng không chi trả cho tôi. Tôi cảm thấy bị thiệt thòi vì không được nhận bất cứ trợ cấp nào trong suốt thời gian tôi đóng góp cho công ty. Như thế, xin hỏi có luật nào áp dụng như trường hợp doanh nghiệp đã trả lời cho tôi không? Xin cảm ơn.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 28/09/2009

Như bạn đã biết từ 1/1/2009, Bảo hiểm thât snghiệp có hiệy lực thi hành. BHTN sẽ thay thế chế độ trợ cấp thôi việc. Theo đó, nếu người lao động thôi việc thì BHXH sẽ thay thế người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Như vậy, nếu thôi việc trong năm 2009 thì người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động với thời gian tính trợ cấp kể từ khi làm việc đến 31.12/2008 (nếu đủ 12 tháng). Còn thời gian từ 1/1/2009 cho đến khi thôi việc , lúc này, người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia BHXH thất nghiệp nên trợ cấp táats nghiệp sẽ do BHXH chi trả . Tuy nhiên theo quy định của Luật BHXH thì người lao động muốn hưởng BHTN phải đóng BHXH đủ 12 tháng trơt lên. Như vậy, trongnăm 2009, chưa một người lao động nào được trả trợ cấp thất nghiệp vì BHTN mới có hiệu lực từ 1/1/2009 (chưa đủ 12 tháng).

Vậy, Trường hợp của bạn đến ngày 31/12/2008, bạn làm việc đủ 12 tháng nên công ty không phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn . Đối với thời gian bạn tham gia BHXH thất nghiệp từ 1/1/2009 đến ngày thôi việc ( 8 tháng, chưa đủ 12 tháng để nhận BHTN) thì bạn sẽ được bảo lưu thời gian tham gia BHTN (8 tháng). Khinào bạnlàm việc tại cơ quan khác có đóng BHXH thât snghiệp và bạn thôi viêc thì thưòi gain tham GIBHXH thất nghiệp 8 tháng trước đó của bạn được cộng với thời gian tham gia BHTN của bấnu này. Nếu đủ 12 tháng thì bạn được BHXH chi trả chế độ BHTN.

Bạn có thể tham khảo điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Về trả trợ cấp thôi việc - Trần Đại Tá - 01/07/2009 - ctmdhh@yahoo.com.vn

Tôi làm việc tại một công ty từ 01/5/2005 (theo hợp đồng không xác định thời hạn), đến ngày 01/4/2009 tôi làm đơn xin nghỉ không lương từ ngày 01/4/2009 đến 30/6/2009 được Giám đốc công ty chấp thuận. Ngày 01/7/2009 tôi làm đơn xin nghĩ việc và được công ty chấp thuận. Xin hỏi lương bình quân trả trợ cấp thôi việc tính từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2009 (6 tháng) hay từ tháng 01/2009 đến tháng 6/2009. Thời gian tính trả trợ cấp thôi việc tính đến tháng 3/2009 hay tháng 6/2009 (vì tôi có 3 tháng nghỉ không hưởng lương, lương tối thiểu công ty tôi áp dụng tăng từ tháng 5/2009 theo quy định của nhà nước). Xin cảm ơn./.

Ths Luật Thái Bình Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 06/08/2009

Theo quy định tại Nghị định 44/2003/ND-CP ngày 9/5/2003 Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động thì thời gian nghỉ không hưởng lương không được tính vào thời gian tính trợ cấp thôi việc. Như vậy, thời 3 tháng nghỉ không hưởng lương của bạn không được tính vào thời gian làm việc đẻ tính trợ cấp thôi việc.

Hỏi về pháp luật lao động - Nguyễn thị Phải - 17/05/2009 - phai1958@gmail.com

Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đươc thành lập theo luật doanh nghiệp có thể ủy quyền một người lao động khác trong doanh nghiệp để tiến hành ký kết hợp dồng lao động với ngườ lao động trong doanh nghiệp và xử lý kỷ luật lao động với mức sa thải có được không?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 21/5/09

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH thì Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp

Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì có thể uỷ quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã qui định về phân cấp quản lý nhân sự.

Như vậy, trường hợp ban hỏi Giám đốc công ty có quyền uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để ký hợp đồng lao động.

Theo Điều 1 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ hwớn dẫn một số điều của Bộ luật lao động về về kỷ luật lao động thì:

- Người được người sử dụng lao động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được ủy quyền khi người sử dụng lao động đi vắng và phải bằng văn bản.

Vi phạm ngày báo trước - Nguyễn thị Phải - 03/11/2008 - phai1958@gmail.com

Tôi làm việc tại công ty X với loại hợp đồng không xác định thời hạn. Nay tôi không muốn làm tại đây nữa, tôi đã có đơn báo trước cho công ty 45 ngày làm việc và sau đó tôi nghỉ. Nhưng khi tôi nghỉ công ty không thanh toán trợ cấp thôi việc vì họ nói tôi vi phạm nội quy công ty.Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Nội quy công ty quy định trường hợp lao động có kỹ thuật(tôi thuộc loại lao động này) khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo trước tối đa là 60 ngày (đối với HĐ không xác định thời hạn). Như vậy công ty thực hiện có đúng quy định của Bộ Luật lao động hay không (Điều 37 BLLĐ).

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 18/11/08

Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi muốn đơn phương chấm dứt người lao động chỉ cần báo trước ít nhất là 45 ngày.

Nội quy công ty bạn quy định thời gian báo trước 60 ngày là trái pháp luật.

Bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật do vậy công ty phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định tại điều 42 Bộ luật lao động./.

Định nghĩa thế nào là lao động nặng - Hồ Kim Ngọc Diễm - 06/08/2008 - hokimngocdiem@gmail.com

Căn cứ điều 115 Bộ Luật lao động thì lao động nữ làm công việc nặng nhọc mang thai đến tháng thứ 7 thì được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Nếu lao động nữ không được nghỉ thì người sử dụng lao động phải quy thành tiền như tiền làm thêm trừ để trả cho người lao động.==> vậy xin cho tôi biết định nghĩa "mức độ thế nào là lao động nặng" . ví dụ như các công việc của lập trình viên trong ngành công nghệ thông tin và phiên dịch, các cấp bậc quản lý quản lý trong ngành công nghệ thông tin thì có được xem là "lao động nặng hay không"_Ngồi làm việc trí óc với nhiều áp lực suốt 8h-10h/ngày có gọi là lao động nặng hay không ?. Xin cảm ơn

Trả lời:

Hiện nay danh mục công việc nặng nhọc được quy định tới hàng nghìn công việc khác nhau ở rất nhiều văn bản. Mặt khác, cùng một công việc nhưng ở ngành này được coi là công việcnặng nhọc, nhành khác lại không….. Chúng tôi cũng không cập nhật hết danh mục này. Bạn có thể tham khảo các văn bản sau đây để biết công việc mình làm có phải là công việc được xếp vào danh mục công việc nặng nhọc hay không.

Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 và Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH, ngày 03/03/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mong bạn thông cảm!

Hỏi về chế độ được nghỉ 1giờ trong ngày làm việc cho người có thai từ tháng thứ 7 trở đi theo bộ luật lao động - Hồ Kim Ngọc Diễm - 06/07/2008 - hokimngocdiem@gmail.com

Hiện nay, tôi được biết có chế độ nghỉ 1 giờ trong ngày này trong luật lao động dành áp dụng cho người có thai từ tháng thứ 7 trở đi và nếu người mang thai không được nghỉ thì 1 giờ đó phải được cty quy ra thành tiền thanh toán cho ngừơi mang thai. Nhưng một số cty không áp dụng, vậy có phải cty đã vi phạm bộ luật lao động không ? và cần phải chiếu với điều luật này theo số mấy trong bộ luật lao động, cần khiếu nại thế nào, ở đâu, xin vui lòng nêu ra rõ giúp tôi.
Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ điều 115 Bộ Luật lao động thì lao động nữ làm công việc nặng nhọc mang thai đến tháng thứ 7 thì được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Nếu lao động nữ không được nghỉ thì người sử dụng lao động phải quy thành tiền như tiền làm thêm trừ để trả cho người lao động.

Công ty bạn không áp dụng quy định trên là vi phạm luật lao động. Bạn có thể làm đơn yêu cầu công đoàn, thanh tra lao động thuộc Sở lao động TBXH can thiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động./.

Hỏi về trợ cấp thôi việc (cần trả lời gấp) - hoangdiep76 - 02/07/2008 - hoangdiep76@yahoo.com

Tôi bắt đầu ký hợp đồng với công ty thời hạn là 1 năm, bắt đầu từ tháng 8/2007. Đến tháng 7/2008, tôi xin nghỉ không lương 1 tháng (có sự đồng ý của công ty). Hết tháng 7 là tôi hết hợp đồng với công ty và tôi cũng không muốn tiếp tục ký hợp đồng tiếp, vậy theo luật thì tôi có được nhận trợ cấp thôi viêc hay không? Và tôi sẽ phải thông báo với công ty về việc thôi không ký HĐ hay không và với thời gian thông báo trước bao lâu?

Trả lời:

Khi hợp đồng lao động hết thời hạn thì đương nhiên chấm dứt theo Điều 36 Bộ Luật lao động và bạn không phải báo trước.

Căn cứ Điều 42 Bộ Luật Lao động thì kh chấm dứt HĐLĐ bạn được công ty trả trợ cấp thôi việc. Cứ mỗi năm làm việc được trả ½ tháng lương, phụ cấp lương (nếu có)

 
Các bài viết đã đưa
 • So BHXH - (05/06/2008)
 • Nghi khong luong de cham soc nguoi than - (05/06/2008)
 • hỏi bồi thường chi phí đào tạo có bao gồm tiền lương? - (26/05/2008)
 • quyền, và trách nhiệm của người sử dụng lao dộng - (13/05/2008)
 • Nghỉ không lương - (09/05/2008)
 • Hoi ve luat lao dong! - (28/04/2008)
 • Hỏi về việc nộp BHXH(cần trả lời gấp) - (18/04/2008)
 • Hỏi về tham gia bảo hiểm - (14/04/2008)
 • chế độ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động - (03/04/2008)
 • Hỏi về trợ cấp thôi việc! - (03/04/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org