Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
CÁC LUẬT VỀ THUẾ
 Tìm hiểu về quy định thuế thu nhập cá nhân
Tin đưa ngày: 03/08/2007

Các văn bản hiện có bao gồm:

  • Pháp lệnh của UBTVQH Số 14/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 147/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO
  • Thông tư Số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị Định 147/2004/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
CDI
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
  • Thuế thu nhập cá nhân vãng lai: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn - (03/08/2007)
  • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
    Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org